license_bg1

Разрешение, издадено от Министерство на правосъдието

Разрешение № 148 от 11.05.2015 г. за САЩ и Гърция, валидно до 11.05.2020 г.