license_bg1

Разрешение, издадено от Министерство на правосъдието

Разрешение № 184 от 05.05.2020 г. за САЩ и Гърция, валидно до 12.05.2025 г.