ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Στις 02.09.2009 η Δημοκρατία της Ελλάδας επικύρωσε την Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία και αυτή η σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ από τις 01.01.2010. Πριν αυτό οι διακρατικές υιοθετήσεις στην Δημοκρατία της Ελλάδας ρυθμίζονταν από τον Αστικό κώδικα. Προς το παρόν η Σύμβαση της Χάγης έχει ενσωματωθεί στον Αστικό κώδικα.

Κεντρικό όργανο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης της Χάγης είναι το Υπουργείο εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας. Το αρμόδιο όργανο του άρθρου 23 το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να πιστοποιεί, ότι η υιοθέτηση έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης είναι το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκες και έκδωσε την απόφαση για την υιοθέτηση.

Διαπιστευμένα όργανα του άρθρου 13 της σύμβασης είναι:

1. Αρμόδιο όργανο για την Νομαρχίας Αττικής για τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες: κεντρική, νότια, βόρεια και δυτική Αθήνα, για τον Πειραιά και τα νησιά του Σαρωνικού. Δυτική και ανατολική Αττική, Νότιο και βόρειο Αιγαίο Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα είναι η Διεύθυνση κοινωνικής μέριμνας της Διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας με ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος «Αλεξάνδρας» 196, τ.κ. 115 21, Αθήνα.

2. Για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αρμόδιο όργανο για τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με ταχυδρομική διεύθυνση: Μοναστηρίου 107-109, 54627 Θεσσαλονίκη.

3. Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αρμόδιο όργανο για τις Περιφερειακές Ενότητες των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με ταχυδρομική διεύθυνση: Κανάρη 44, Τ.Κ.26110, Πάτρα.

4. Για την Περιφέρεια Κρήτης αρμόδιο όργανο για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης είναι Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός 1770, αρ.24, 71 202, Ηράκλειο.

5. Για την Περιφέρεια Ηπείρου αρμόδιο όργανο για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μεριμνάς, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα.

6. Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία- ελληνικό παράρτημα (μη κυβερνητική οργάνωση διαπιστευμένη από το Υπουργείο Υγείας, με ταχυδρομική διεύθυνση: Δεριγνύ 24 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 34, Αθήνα.

Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι τα καθήκοντα και οι λειτουργίες του κεντρικού οργάνου, το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 15-21 της σύμβασης μπορούν να εκτελούνται από τα εξής πρακτορεία και οργανώσεις η οποίες αναφέρονται στο Προεδρικό διάταγμα αε. 226/1999 (ΦΕΚ 190Α) και αναγνωρισμένες ως ειδικευμένες οργανώσεις:

1. Η Διεύθυνση κοινωνικής μέριμνας της Διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας για την Νομαρχία Αττικής για τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες με εξαίρεση της Νομαρχίας του Πειραιά, και τις περιοχές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

2. Η Διεύθυνση κοινωνικής μέριμνας για την Νομαρχία του Πειραιά, Νότιο και Βόρειο 3. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας για τις Περιφερειακές Ενότητες των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων

5. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Νομαρχεία Ηρακλείου για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης.

6. Διεύθυνση Κοινωνικής Μεριμνάς, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Νομαρχεία Ιωαννίνων για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου

7. Το ελληνικό παράρτημα της Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία με έδρα της Αθήνα

8. Δημοτικό βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» Θεσσαλονίκης και τα τμήματα κοινωνικής μέριμνας τα οποία είναι δημόσια νομικά πρόσωπα δυνάμει του άρθρου 14 του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) τα οποία επίσης συμπεριλαμβάνουν και τα τμήματα του Νοσοκομείου Πεντέλης, Του κέντρου παιδιών «Μητέρα» και το παιδική εξοχή στον Άγιο Αντρέα – Καλαμάκι»

Στις περιπτώσεις όταν τα προαναφερόμενα τμήματα κοινωνικής πρόνοιας δεν έχουν προσωπικό, το οποίο να πραγματοποιεί κοινωνικές υπηρεσίες, η κοινωνική έρευνα θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια κοινωνικά πρακτορεία ή τις περιφερειακές ενότητες κοινωνικής πρόνοιας των αρμόδιων οργάνων της Νομαρχίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης η Δημοκρατία της Ελλάδας δηλώνει ότι δεν είναι δεσμευμένη από την Σύμβαση αναγνώρισης των υιοθετήσεων οι οποίες πραγματοποιούνται με συμβόλαια τα οποία συνάπτονται προς εκτέλεση του άρθρου 39, παράγραφος 2 της σύμβασης.

Η αναγνώριση από πλευράς της Ελλάδας των υιοθετήσεων, πραγματοποιημένων σε κράτος της σύμβασης πραγματοποιείται υπό τους εξής όρους.

1. Κατάθεση πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο της αντίστοιχης χώρας, ότι η υιοθέτηση ήταν πραγματοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης

2. Η υιοθέτηση δεν βρίσκεται σε ολοφανής αντίθεση με την δημόσια τάξη, έχοντας υπόψη την πλήρες προστασία των ενδιαφερόντων του παιδιού.